In een korte beslissing worden de diverse regels door Vlabel nog eens goed geduid:

  1. is er sprake van een inbreng van een eigendomsrecht (of vruchtgebruik e.d.)?; als dit niet het geval is, kan er geen verkooprecht van toepassing zijn;
  2. Zo ja, dan is het de vraag of dit een voor bewoning bestemd onroerend goed is; zo nee, dan is er sowieso geen verkooprecht verschuldigd;
  3. Zo ja, dan is het de vraag of de inbreng gebeurt door een natuurlijke persoon; zo nee, dan is het de vraag of het een zuivere inbreng is (geen Vlaamse bevoegdheid) of een gemengde inbreng (gedeeltelijke verkoop);
  4. Zo ja, dan worden verkooprechten geheven of schenkingsrechten, afhankelijk van de achterliggende wilsuiting.

Bron: ruling nr. 20004 dd. 30.03.2020