Enkel vrijwillige betaling van de bijrechten voor het einde van de termijn van wederverkoop ontlast de beroepsverkoper van de hogere rechten en de boete. Speciaal geval met een cascade van aankopen door beroepsverkopers en een debat omtrent de beginselen van behoorlijk bestuur (Rb. Brussel 27 februari 2020)