Een klassiek verhaal waarbij het (oude) vastgoed schuldenvrij wordt afgesplitst om de werkvennootschap af te slanken en de toetreding van sleutelfiguren uit het management in het kapitaal te faciliteren. De splitsing en de verkoop van een pakket aandelen is belastingvrij. Het fiscaal eigen vermogen wordt verdeeld overeenkomstig de fiscale netto-waardes. De inbreng wordt beoordeeld op datum van de akte en geschiedt aan het vast recht. Aangezien het een oudbouw betreft, gaat het btw-matig om een vrijgestelde handeling.  Of er een btw-herziening aan de orde is, kan de commissie niet beoordelen bij gebrek aan gegevens. Er is tevens geen sprake van fiscaal misbruik (ruling nr. 2019.1051 d.d. 17.12.2019). Zie in dezelfde zin ruling nr 2019.1181 van 4.02.2020.