Voorbeeld van een feitelijke betwisting van een tekortschatting. Een tweede deskundige was bereid om de vergelijkingspunten van de eerste deskundige te aanvaarden maar toch een disconto toe te passen omwillle van de uit te voeren renovatiewerken. Het Hof oordeelt dat de vergelijkingspunten pertinent zijn en dat de tweede waardering moet worden gevolgd (Gent 10 maart 2020).