In het jaar van de fusie van een Belco door een GVBF, waarvan de aandelen allebei in handen zijn van een Belgische vennootschap, kan de Belgische vennootschap een dubbele economische belasting vermijden door voor het bedrag van de netto-economische waarde van de Belco, na aftrek van de exit tax, een onderwaardering van actief op te nemen in haar fiscale aangifte. Nadien worden de vennootschappen gefusioneerd en vereffend en dan krijgt de aanvrager een DBI-aftrek voor hetzelfde bedrag, zodat er slechts eenmaal is getaxeerd op de latente meerwaarde (exit tax) (Ruling 2019.0258 van 30 april 2019)