Concreet voorbeeld van een dergelijke berekening ingeval van een belasting conform artikel 90, 10° WIB 1992 (Rb. Luik 6 februari 2019)