Een standpunt van Vlabel met een aantal verduidelijkingen omtrent de ruil en meer in het algemeen de afhankelijke bepalingen. Onder meer wordt gesteld dat daar waarbij de verkooprechten enkel het recht wordt geheven op die rechtshandeling met de hoogste schuld, wordt volgens Vlabel bij een verdeling elke verrichting afzonderlijk (en dus cumulatief) getaxeerd (Standpunt Vlabel nr. 19070 van 14 april 2020).