Een voorbeeld waarbij een gebouw, dat naast een opslagplaats ook uit kantoren en een werkplaats bestond, niet wordt gebruikt als opslagplaats senso stricto maar wel als uitleenplaats voor sportmateriaal. In die optiek is er geen sprake van de verhuur van een opslagplaats en is de verhuur vrijgesteld van btw (Luik 1/10/2019)

Categorieën: Verhuur en btw