Een boeiend arrest waarbij het ditmaal de fiscus was die probeerde een vrijgestelde verhuur alsnog te belasten. In casu ging het om een verhuur van standplaatsen voor een brocantemarkt. Twee belangrijke overwegingen van het Hof waren de volgende:

  1. de bijkomende diensten (reclame e.d.) die door de organisator werden verleend aan de standhouders, werden als bijkomstig aan de hoofddienst aanzien en dus onderworpen aan hetzelfde belastingregime;
  2. Voor het Hof is dit een vrijgestelde verhuur, aangezien de standhouders het recht hebben op exclusief gebruik van hun standplaats voor de afgesproken (korte) duur, met mogelijkheid om derden te weren; boeiend is de overweging van het Hof dat het feit dat de plaatsen eenzijdig door de organisator worden toegekend niet wegneemt dat het gebruik en genot van de plaatsen, eens toegekend, exclusief is.

Brussel 12/09/2019