Een boeiende en dossierspecifieke ruling met diverse GVBF’en waarbij finaal erfpacht en trefonds worden gekocht door één koper (een GVBF), waarbij de overdragers “half” verbonden zijn (met name de trefoncier-leasingnemer en de erfpachter-leasinggever). De rulingcommissie bevestigt dat de erfpachtrechten van 2,00% verschuldigd zijn op de overdracht van het erfpachtrecht (maar zij wil zich niet uitspreken over de belastbare basis) en de verkooprechten op de overdracht van de tréfonds. Op basis van heel concrete feiten toont de aanvrager aan dat het geen optie was om de volle eigendom eerst te wedersamenstellen alvorens die over te dragen, zodat er van fiscaal misbruik (herkwalificatie in de overdracht van de volle eigendom) geen sprake kan zijn (Ruling 2019.1106 dd. 17/12/2019).