Een boeiend arrest van Luik in verband met een hot topic in promotorland. Twee verbonden vennootschappen staan elk apart in voor enerzijds de aankoop van het geheel en doorverkoop in units aan de eindklanten en anderzijds voor de renovatie (verbouwing van een school in appartementen en kantoren). De een wenst te verkopen onder registratierechten (al wordt dit in het arrest niet duidelijk vermeld) en de tweede onder 6% btw (renovatie). Voor het Hof is dit echter een complexe handeling die bestaat uit de levering van een (ver)nieuwbouw, onder 21% btw.

Voorts komt er nog een leuk debat aan te pas omtrent de berekening van de btw, met als gevolg dat de extra heffing voor de promotor nog iets meevalt (prijs incl. 6% btw x 21 /121 en daarvan de betaalde 6% btw aftrekken).

Het Hof laat zich ook ontvallen dat ze niet veel kans op succes ziet op de extra btw door te rekenen aan de eindklanten, aangezien ze op basis van een duidelijke akte gekocht hebben aan 6% btw (Luik 4 juni 2019).