Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen wordt niet getaxeerd en niet geherkwalificeerd als zijnde een overdracht van erfpacht (geen fiscaal misbruik gelet op de onderliggende economische motivering) (Ruling 2019.1173 van 4/02/2020).