Uitspraak van het Grondwettelijk hof dat de forfaitaire taxatie ad 3% van de rente vervat in de lijfrente, ook als die in realiteit minder blijkt te zijn (GWH 60/2020 van 7 mei 2020).