Korte maar krachtige ruling, waarbij men de stelling inneemt dat sinds kort de overdracht van huur niet meer vrijgesteld is van btw. Zodoende is een overdracht van een huurcontract van een lopende lease, zelfs als deze buiten het toepassingsgebied van de btw valt, aan btw onderworpen. Dit is echter in concreto niet het geval, aangezien het huurcontract zelfs niet in hoofdorde wordt overgedragen maar wel het erfpachtrecht (waarbij de nieuwe erfpachter automatisch de nieuwe verhuurder wordt) (Voorafgaande beslissing 2019.0772 van 15 oktober 2019). Principe bevestigd in vooafgaande beslissing 2019.1106 dd. 17.04.2020.