Voorbeeld van een geval hoe de verjaringstermijnen werden verlengd in de kering van de overdracht van bevoegdheden naar Vlabel (Gent 10 september 2019).