Een ruling volgens een klassiek schema

  • een afsplitsing van “oude” gebouwen is een van btw vrijgestelde handeling;
  • onevenredige verdeling van aandelen, met een opleg die in verhouding tot de transactie beperkt is;
  • geen intentie tot overdragen van aandelen (indien toch, later avenant aanvragen);
  • belastingvrijheid want de splitsing is een oplossing voor de uiteenlopende beleidsvisies van de aandeelhouders.

Voorafgaande beslissing 202.0031 van 3 maart 2020.