Klassiek voorbeeld van een bouw van een zwembad door een gemeente, overdracht van het erfpachtrecht onder btw aan een AGB, die de uitbating verzorgt. De onroerende verhuur-vrijstelling is niet van toepassing gelet op de aard van het goed en het vastgestelde winstoogmerk. De btw-aftrek kan dus worden uitgeoefend (ruling 2019.0956 van 14 januari 2020).