Natuurlijke personen met een vereenvoudigde boekhouding kunnen kiezen of ze een waardevermindering nemen op de grond of niet bij aankoop. In het eerste geval is de meerwaarde bij latere verkoop belastbaar, ook op de grond. In het tweede geval blijft de verkoop (van het grondaandeel) belastingvrij. Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat er geen discriminatie is tussen personen met een vereenvoudigde boekhouding en personen met een dubbele boekhouding die grond en gebouw activeren (en dus altijd op de grond belastbaar zijn bij latere verkoop) (Grondwettelijk Hof 28 mei 2020, 76/2020).