Heel beknopt standpunt van Vlabel waarbij bevestigd wordt dat de uitbrengregels gelden maar de uitzondering voor de “historische vennoot” kan gelden indien aan de regels daartoe is voldaan. De verrichting wordt dan onderworpen aan de verdelingsregels. Er wordt ook gewag gemaakt van het bestaan van een voorafgaande en kwalificerende onverdeeldheid, zonder dat dit erg expliciet wordt behandeld (Standpunt Vlabel nr. 20041 van 25/05/2020).