In dit geval ging het om de aanleg van een voorziening, die zogezegd zou geboekt zijn op een RC-rekening. Dit is voldoende en de vrijstelling wordt niet toegestaan (Luik 8 november 2019)