Eigen vermogen van een BV moet niet onbeschikbaar zijn, maar de betrokken bedragen moeten nog steeds geboekt zijn op een afzonderlijke passiefrekening om als gestort kapitaal te worden aangemerkt (Parl. Vr. nr. 256 van 6 maart 2020 van de heer LEYSEN, Vr. en Antw. Kamer 2019-20, nr. 55-016, 103-104).