Gent wijst toepasbaarheid van antimisbruikbepaling tweemaal af op het geheel van van rechtshandelingen, waarvan een deel nog heeft plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling vanaf aj. 2013. Administratie verzet zich door cassatievoorziening (Vr. en Antw. Kamer 2019-20, nr. 55-021, 141).