Wanneer een deelgenoot in een maatschap louter in eigen naam optreedt, en het bestaan van de maatschap daarom niet gekend is, kan de maatschap volgens het Europees Hof van Justitie niet als een BTW-plichtige worden aangemerkt (arrest van 16 september 2020, nr. C-312/19, XT). Bespreking fiscoloog.