Volgens de rechtbank behoort de verhuring van de vakantiewoning tot het normaal beheer van het privévermogen en kan er geen sprake zijn van enige beroepsactiviteit (Rb. Brugge 3 december 2018). Hierdoor mogen beroepsverliezen (van vrouw) niet worden gecompenseerd met overige beroepsinkomsten (i.c. van huisarts).

Fiscus: geen toepassing gemaakt van artikel 53, 10° WIB 1992 in verband met buitensporige beroepsverliezen waardoor kosten zouden verworpen worden.