In beginsel verkooprecht, maar verdeelrecht mogelijk indien verkrijgende vennoot cumulatief a) historisch vennoot is en b) er van in den beginne onverdeeldheid is tussen historisch vennoot en uitkerende vennootschap (Standpunt nr. 20041 dd. 25 mei 2020 – bespreking in fiscoloog).