Bij gebreke aan bewijslast door administratie dat verrichting strijdig is met doelstelling artikel 537 WIB (Gent 8 september 2020, 2019/AR/820).