Onvoldoende bewijs door belastingplichtige dat het VAA (vruchtgebruik bij de vennootschap) wordt toegekend omwillen van reële prestaties (Brussel 14 mei 2020, 2015/AF/87).