Belaste reserves omvatten alle belastbare reserves omvat, zoals opgenomen in het model 328R, waaronder belastbare reserves in kapitaal, de wettelijke reserve, beschikbare reserves en overgedragen winst. Administratie voegt een voorwaarde toe aan de wet door te stellen dat enkel de belaste reserves die uitkeerbaar zijn in aanmerking mogen worden genomen (Gent 8 september 2020, 2019/AR/1136).