Hof stelt vast dat er sprake is van de uitbreiding van het bestaand gebouw (totale opp na verbouwing > 2 x oppervlakte oud gedeelte, inclusief oppervalkte afgebroken gedeelte), waardoor de werken geen “omvorming, renovatie, rehabilitatie en verbetering” behelsen m.o.o. toepassing 6% btw-tarief (Gent 30 juni 2020, 2019/AR/587).