Geen herkwalificatie bij split sale erfpacht – tréfonds door onafhankelije partijen (waaronder bank-leasinggever) aan éénzelfde koper (Voorafgaande beslissing nr. 20027 dd. 08.06.2020). Opvallend: men vraagt nadrukkelijk vraag te beperken tot toepassingsgebied VCF.