Het Hof stelt dat elke waardering onvermijdelijk een poging is om de juiste actuele verkoopwaarde te benaderen. Een waardering is onvermijdelijk steeds voor kritiek vatbaar en is inherent geen exacte wetenschap en geeft geen precieze zekerheid over de juiste verkoopwaarde van het betrokken goed (Gent 10 maart 2020, 2019/AR/171).