Bespreking in de rechtsleer: K. JANS, “Verkrijging van actiefbestanddelen om niet: boekhoudrechtelijke en fiscale analyse”, AFT 2020, afl. 10, 31 e.v.