Ontwerp programmawet, met o.a. voorwaarden: a) natuurlijke persoon als bouwheer, b) niet bestemd voor verhuur, c) enige eigen woning, d) opeisbare btw tussen 1/1/2021-31/12/2022 en e) maximale totale bewoonbare oppervlakte van 200 m² (zie Fiscoloog voor meer info).