Arrest gewone rechter is geen “nieuw feit” terwijl een arrest van het Grondwettelijk Hof dat wel is: geen discriminatie (GwH 26 november 2020, 160/2020).

Gevolg: geen ambtshalve ontheffing mogelijk voor aanslagjaren waarvoor gewone bezwaartermijn is verstreken en waarbij een VAA voor kosteloze terbeschikkingstelling OG in rekening werd gebracht (zie Fiscoloog).