Geen normale verrichting van beheer van privévermogen in hoofde van de koper, gelet op band tussen koper (zoon) en verkopers (bvba vader – vader)(Rb. Brussel 14 september 2020, 2018/3610/A).