De verkregen belaste reserves per 1 januari 2013 (splitsingsstaat per 31 december 2012) komen niet in aanmerking voor de interne liquidatie conform artikel 537 WIB 1992 aangezien deze nog niet konden worden goedgekeurd door de AV van de overnemende vennootschap vóór 1 april 2013 (Antwerpen 28 april 2020, 2018/AR/2232).

Ratio: dubbel gebruik dezelfde belaste reserves bij gesplitste vennootschap en overnemende vennootschap vermijden.

Zie ook Gent 8 september 2020 en Antwerpen 21 januari 2020.

Onduidelijkheid of wettelijke reserves deel uitmaken van belaste reserves. Zie ook rechtsleer.