• niet:moment van (btw-)aankoop indien niet gebruikt voor economische activiteit die recht op aftrek geeft;
  • niet:aangifte als toevallig btw-plichtige bij wederverkoop
  • wel:akte wederverkoop (Luik 24 maart 2020, 2018/RG/1366)