Zie rechtsleer met bespreking van verduidelijking van o.a. het begrip “enige en eigen woning” in hoofde van de bouwheer (=voorwaarde), de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden, e.d..