Verbreking onderliggend arrest (Antwerpen 10 oktober 2016) doordat het Hof geen rekening hield met de geldige opschortende voorwaarde aangaande het bodemattest (Cassatie 22 maart 2018).

Niet: verbreking wederzijdse aan-en verkoopbelofte doordat ze een onderhandse verkoop zou uitmaken.