De vraag rees in het kader van de heffing van belasting in het kader van leegstand, daar de compromis getekend was maar de notariële akte nog niet door geschil tussen partijen (Cass. 14 mei 2020, F.18.0162.N). Zie kaderstuk in Fiscoloog.