O.a. in verband met de “spelregels” bij de uitvoering van de overeenkomst (uitbetaling + bewoning erflater) maar ook omtrent de waardering van het vruchtgebruik (o.a. rekening houdende met statistieken Statbel) (Gent 9 april 2019, 2018/AR/918)