Artikel 20 WIB 1992 stelt dat het belastbaar bedrag van een rente aangelegd tegen storting met afstand van het kapitaal wordt beperkt tot 3% van het afgestane kapitaal. Dit betekent evenwel niet dat – indien het reële intrestcomponent lager is dan 3% – dit lagere bedrag kan worden aangegeven (Rb. Antwerpen 17 maart 2017, 15/7188/A). Dit is geen schending van het gelijkheidsbeginsel (GwH 7 mei 2020, 60/2020 en bespreking). Hof van Beroep te Antwerpen moet zich nog uitspreken in graad van beroep.