Geen normale opbrengsten uit verkoop van aandelen (art. 90, 1° WIB 1992) maar wel belastbaar als roerend inkomen ten bedrage van 3% van het afgestane kapitaal (art. 17, §1, 4° juncto 20 WIB 1992) (Gent 10 november 2020, 2019/AR/1216 en besproken in Fisc.Koer.). Hervorming standpunt rechter eerste aanleg en belastingplichtige dat toepassingsgebied van artikel 17§ 1, 4° WIB92 beperkt is tot zuivere contracten van lijfrente en tijdelijke renten.