Aandelenverkoop op lijfrente

Geen normale opbrengsten uit verkoop van aandelen (art. 90, 1° WIB 1992) maar wel belastbaar als roerend inkomen ten bedrage van 3% van het afgestane kapitaal (art. 17, §1, 4° juncto 20 WIB 1992) (Gent 10 november 2020, 2019/AR/1216 en besproken in Fisc.Koer.). Hervorming standpunt rechter eerste aanleg en belastingplichtige Lees meer…

Debt push down en kostenaftrek

Gekende systematiek: intrestaftrek lening bij werkvennootschap – kapitaal lening uitkeren aan holding via dividend of kapitaalvermindering. Ratio: optimalisatie kostenaftrek (aangezien holding onvoldoende belastbare inkomsten zou kunnen afzetten tegen intrest eigen leningen). Specifieke bespreking Cass. 12 december 2019, F.18.0085.N en 19 maart 2020 in rechstsleer. Ook algemene bespreking van argumenten belastingplichtige Lees meer…