Tijdelijk btw-tarief 6%: soepele invulling afbraak en heropbouw door “eenzelfde” persoon

Tolerantie 1: grondeigenaar breekt gebouw af voor 1 januari 2021 en staat opstalrecht toe aan bouwpromotor Voldaan aan voorwaarde: grondeigenaar draagt eigendom gebouw over aan bouwpromotor die afbreekt Tolerantie 2: grondeigenaar laat voor zijn rekening gebouw afbreken door bouwpromotor (zonder eigendomsoverdracht) en vestigt zakelijk recht tvv grondeigenaar (al dan niet Lees meer…

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten bouwpromotie: standpunt HvJ

Volledige btw-aftrek in hoofde van constructievennootschap mogelijk,  op voorwaarde dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen deze uitgaven en de economische activiteit van de belastingplichtige bestaat en het voordeel voor de derde (grondvennootschap) ondergeschikt is aan de behoeften van het bedrijf van de belastingplichtige (HvJ 1 oktober 2020, C-405/19). Lees meer…

Uitbreiding als omvorming aan 6% btw: oppervlakte-criterium is absoluut

De rechtbank oordeelt dat het KB enkel spreekt van omvorming en niet van uitbreiding. De administratie hanteert een tolerantie dat bepaalde uitbreidingen toch omvormingen kunnen zijn. Daarvoor hanteert zij een aantal strikte criteria, zoals het oppervlaktecriterium. Als dat criterium is overschreden, kan geen toepassing meer gemaakt worden van het 6%-tarief Lees meer…