Gemengde holdings en btw-aftrek

toegelaten: btw-aftrek over het betrekken van adviesdiensten voor een marktonderzoek met het oog op de verwerving van aandelen van een andere vennootschap, ook wanneer deze verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden; niet toegelaten: btw-aftrek over de aan een kredietinstelling betaalde provisie voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening Lees meer…

AGB exploiteert stedelijk zwembad

Klassiek voorbeeld van een bouw van een zwembad door een gemeente, overdracht van het erfpachtrecht onder btw aan een AGB, die de uitbating verzorgt. De onroerende verhuur-vrijstelling is niet van toepassing gelet op de aard van het goed en het vastgestelde winstoogmerk. De btw-aftrek kan dus worden uitgeoefend (ruling 2019.0956 Lees meer…