AGB exploiteert stedelijk zwembad

Klassiek voorbeeld van een bouw van een zwembad door een gemeente, overdracht van het erfpachtrecht onder btw aan een AGB, die de uitbating verzorgt. De onroerende verhuur-vrijstelling is niet van toepassing gelet op de aard van het goed en het vastgestelde winstoogmerk. De btw-aftrek kan dus worden uitgeoefend (ruling 2019.0956 Lees meer…

Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…