Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…

Verkoop projectontwikkelingsvennootschap is geen fiscaal misbruik

Zeer feitelijk en boeiend verhaal over projectontwikkeling binnen de schoot van de NMBS groep met projectvennootschappen. Er werden aandelen van een projectvennootschap verkocht met meerwaarde en de fiscus probeerde dit op basis van fiscaal misbruik te herkwalificeren in de dienstverlening inzake projectontwikkeling (dus btw op aan te rekenen). Het doorslaggevende Lees meer…

Inbreng onroerend goed in vennootschap, gevolgd door schenking: niet altijd fiscaal misbruik

In casu worden bepaalde onroerende goederen (maar niet alle, het betreft professioneel aangewende onroerende goederen terwijl de privaat aangewende onroerende goederen niet worden geschonken) ingebracht in een vennootschap, waarna de aandelen van deze vennootschap worden geschonken aan de dochter van de schenkers (die ook voor de vennootschap werkzaam is). Drie Lees meer…