Kwalificerende belaste reserves voor interne liquidatie bij partiële splitsing

De verkregen belaste reserves per 1 januari 2013 (splitsingsstaat per 31 december 2012) komen niet in aanmerking voor de interne liquidatie conform artikel 537 WIB 1992 aangezien deze nog niet konden worden goedgekeurd door de AV van de overnemende vennootschap vóór 1 april 2013 (Antwerpen 28 april 2020, 2018/AR/2232). Ratio: Lees meer…

Inbreng van een vordering onder nominale waarde: Cassatie eist symmetrie in waardering

Een (dubieuze) vordering wordt door één vennootschap ingebracht in een andere. Indien bij de inbrenggenietende vennootschap gekozen wordt voor een waardering aan nominale waarde, dan dient deze lijn te worden doorgetrokken naar de inbrengende vennootschap. (Hof van Cassatie 11 juni 2020 – zie voor het arrest a quo Gent 26 Lees meer…

Splitsing met onevenredige verdeling van aandelen en beperkte opleg

Een ruling volgens een klassiek schema een afsplitsing van “oude” gebouwen is een van btw vrijgestelde handeling; onevenredige verdeling van aandelen, met een opleg die in verhouding tot de transactie beperkt is; geen intentie tot overdragen van aandelen (indien toch, later avenant aanvragen); belastingvrijheid want de splitsing is een oplossing Lees meer…

Ruling voor reeds doorgevoerde splitsing

Ruling ivm een hergroepering van het vastgoed dat om historische redenen verspreid zat over vennootschappen en door (partiële) splitsingen, onder meer met onevenredige uitgifte van aandelen. De splitsing was reeds doorgevoerd op datum van het verkrijgen van de ruling. Beperkte intraco-overdrachten van aandelen na de splitsing (om de gewenste aandeelhoudersstructuur Lees meer…