Fusie of splitsing met vennootschappen onder W. Venn. en WVV: Minister bevestigt “distributieve toepassing”

De Minister bevestigt, analoog aan de bestaande praktijk inzake grensoverschrijdende verrichtingen, dat elke vennootschap aan haar recht moet voldoen en dat zij allebei aan alle vereisten moeten voldoen waaraan ze gezamenlijk moeten beantwoorden. Het is echter niet verplicht voorafgaandelijk voor de opt-in te kiezen om beide vennootschappen onder hetzelfde recht Lees verder…

Afsplitsing huurgelden, verhuurd onroerend goed en openstaande schuld: gedeeltelijke belasting met verkooprechten

Het onroerend goed wordt gescheiden van de rest van de activiteit om de beide afzonderlijk beter te laten groeien. De aandelen zullen na splitsing niet worden verkocht. De schuld wordt evenredig omgeslaan over roerend en onroerend goed. Er is geen sprake van een bedrijfstak en dus zijn evenredige verkooprechten verschuldigd Lees verder…

Begrip “woning” bij inbreng in vennootschap: gîtes worden niet aangewend of bestemd tot woning

Bij de inbreng van een woning in een vennootschap zijn niettemin verkooprechten verschuldigd. Een gîte of vakantiehuisje is volgens de rulingcommissie geen woning (dus enkel vast recht inzake registratierechten) aangezien er geen permanente bewoning is en kan zijn en er daardoor dus geen sprake is van een “woning”. Zoals de Lees verder…