Splitsing van familiale vastgoedvennootschap

Volledige splitsing van familiale vastgoedvennootschap met disproportionele verdeling van aandelen, teneinde elk van de vennoten toe te staan een eigen beleid te volgen (onenigheid). Belastingvrijheid voor directe belastingen en registratierechten, mits bevestiging dat de schulden de onroerende goederen volgen, de aandelen nadien niet zullen worden overgedragen (uitz. familiale schenkingen), de Lees verder…

Splitsing vastgoedvennootschap met disproportionele verdeling van aandelen als familiale regeling

Klassiek verhaal van familiale vastgoedvennootschap in handen van twee zussen die de vennootschap wensen te splitsen om elk hun eigen weg te gaan (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0057 d.d. 26.02.2019). Markante punten zijn de volgende: disproportionele of asymmetrische verdeling van aandelen; het is geen beletsel dat één van beide zussen één Lees verder…

Splitsing vastgoedvennootschap, gevolgd door gedeeltelijke verkoop aandelen

Enkele markante punten van de ruling nr. 2018.1244 d.d. 22.01.2019: verkoop van aandelen, schijnbaar zonder wederinvesteringsverplichting (of toch niet vermeld) voor intrede nieuwe vennoten; boekhoudkundige retroactiviteit (beperkt) langer dan 7 maanden, met een onderliggende reden continuïteit van aandelenwaarde (maar aandeelhouder-vennootschap) Geen uitspraak over Vlaamse verkooprechten

Afsplitsing onroerend goed om aandelen te verkopen: ruling blijft herinvestering eisen

Klassiek schema: onroerend goed wordt afgesplitst om aandelen te verkopen. Rulingcommissie weigert ruling af te leveren om die reden (Ruling 2018.0012, voorzien van een mooie commentaar over o.a. het onderscheid tussen zakelijke en niet-fiscale motieven: K. Verhaegen, “Rulingdienst houdt voet bij stuk inzake herinvesteringsverplichting”, Fisc. Act. 2019, afl. 3, p. Lees verder…